Wallmer Center - Fittness & Wellness Házirend:

A Wallmer Center területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A Wallmer Center használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.


A Wallmer Center területén TILOS:


• a dohányzás és az alkohol fogyasztása;
• az olyan tevékenység, amely a Wallmer Center szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért;
• minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység;
• drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetőleg állat bevitele;
• az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.


A Wallmer Centeregész területén kizárólag államilag elismert végzettséggel rendelkező, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett, és az üzemeltetővel jogviszonyban álló engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.

A Wallmer Centersportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitvatartási idején belül vehető igénybe (kivéve, ha a jogszabályt nem sért és üzemeltető előzetesen engedélyezte).


A Wallmer Center nyitvatartási rendje:


Sportterek: H-P:6:00-22:00, Szombat:10.00-20.00, Vasárnap:10.00-20.00

A Wallmer Center szolgáltatásait igénybevevő vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni.(sportterek, illetve wellness részleg elhagyása: 21:45, a fitness teremé: 22:00

Szabályok:


A Wallmer Center területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetők el:
• játékautomata, gyermekjáték, vendégeket kiszolgáló egyéb gépek, díszvilágítás, közhasználatú elektronikus készülékek, stb.;
• egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet);
• reklám-, hirdetési-, propaganda-, szóróanyag

Amennyiben Wallmer Center területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

Üzemeltető a Wallmer Center központ sportszolgáltatásait igénybevevő vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.

A Wallmer Center zavartalan működése érdekében üzemeltető észrevételezési jogosultsága a Wallmer Center egész területére kiterjed különös tekintettel a vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére, általában a Wallmer Center rendjére.

Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából - időlegesen vagy véglegesen - kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

A Wallmer Center üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

A talált tárgyakat minden vendég a Wallmer Center recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.

A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

E Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

A Wallmer Center Központ üzemeltetője fenntartja a jogot, a komplexum egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.

A Wallmer Center jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára szabadon a Wallmer Center recepcióján elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.

Speciális szabályok


• A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más ital és eszköz bevitel szigorúan tilos.
• Étkezés kizárólag csak a pult területén engedélyezett!!
• Sportszolgáltatások, wellness egység igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő.
• A Wallmer Center teljes területén zárt sportcipő használata kötelező! Amennyiben a vendég nem hozott magával zárt sportcipőt, úgy a vásárolt napijegy nem veszik el, az legközelebbi látogatáskor jóváírásra kerül. A sportterek területére (kézitáska kivételével) minden egyéb táska bevitele tilos.

Recepció


A Wallmer Center sportterületeire belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet.

Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített Tagsági adatlapot, melyben elfogadja a Wallmer Center Házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik.

A sportszolgáltatást igénybevevő vendég részére üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrény rekeszt biztosít, illetőleg mindenkor az üzemeltető által érvényesen meghatározott ingyenes szolgáltatásokat nyújtja, (pl: Internet állomások korlátlan használatát). Törölköző bérlés fizetés ellenében lehetséges.

A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.

A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.

Öltöző, szauna előtér és szauna


• Az öltöző- és zuhanytérben valamint a szauna előtérben papucs használata kötelező.
• A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal, a vendégek értéktárgyaikat a recepció mellett található értékmegőrzőben tudják elhelyezni.
• Az 1 db vállfa a szekrény tartozéka. A vállfák elvitele vagy kivitele a Wallmer Center területéről tilos.
• A szaunát, gőzkabint, infrakabint, csak a kifüggesztett általános szaunázási szabályok szerint saját felelősségre lehet igénybe venni.
• A szaunát megfelelő öltözetben ( fürdőruha ) lehet igénybe venni.
• A szaunában az illóolaj csak mértékkel, másokra tekintettel használható.
• A szauna és az infrakabin szabályozó gombjait állítgatni tilos, bármilyen felmerült probléma, kérés esetén a recepción kérhető segítség.
• A szauna padokra papucsban tilos fellépni.
• Távozás után a szekrényekben nem szabad szemetet hagyni.
• A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés).

Fitness terem


• 14 éven aluli gyermek nem tartózkodhat a sportterekben. 14-16 év közötti gyermek a sportterekben szülői vagy edzői felügyelet mellett tartózkodhat.
• A fitness terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A Wallmer Center területén dolgozó teremedzők, személyi edzők és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét, a megfelelő sportöltözet helyes használatára!
• Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltelésüknek megfelelően a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.
• A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tárolóhelyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.
• Az eszközök használatát a teremedzők segítik és ellenőrzik.
• Edzés közben a törölköző használata kötelező!

Aerobik terem


• A csoportos órákra az érvényes bérlettel rendelkező ill. az előre megváltott napijeggyel rendelkező vendégeinknek tudunk helyet foglalni. Eszközhasználatos órákra ajánlott bejelentkezni a recepción.

Maximális létszámok


• aerobik: 12fő- 25fő
• Amennyiben a foglalással jelentkező vendég az óra kezdése előtt (legkésőbb) 10 perccel nem jelenik meg a recepción, úgy foglalása érvénytelenné válik, a helyét mások elfoglalhatják.
• Az aerobik terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve a mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A Wallmer Center területén dolgozó aerobik edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét a megfelelő sportöltözet helyes használatára!
• Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéget az edzőnek jogában áll - a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében - az órára nem beengedni.

Szolárium


A szolárium a recepción vehetők igénybe. Minden vendég köteles a szolárium gépet maga után fertőtlenítőszerrel kitakarítani, és a helyiséget maga után rendben hagyni. A szoláriumba való belépéssel, annak házirendjét mindenki magára vonatkozóan érvényesnek fogadja el.

Parkoló


• A Wallmer Center területén parkoló személygépkocsikért, és elhelyezett kerékpárokért anyagi felelősséget nem vállalunk!
• A kerékpároknak külön tároló helyek állnak rendelkezésre.

Egyéb


• Munkatársaink az öltözőszekrényeket, a zárást követően kiürítik, a szekrényekben felejtett értékeket a recepción leadják! Tulajdonosaik itt érdeklődhetnek az elveszett, elhagyott értéktárgyaik után.
• Az igénybevett szolgáltatás lezárása – minden esetben a recepción – személyesen történő kiléptetés menetét követően valósul meg.
• A vendég tudomásul veszi, hogy a pénztártól való távozást követően, az utólagos reklamáció jogával nem élhet.
• Az elveszített, kilépéskor le nem adott kulcsokért, 1500 Ft pótdíjat számítunk fel, a törölközőkért 1000 Ft-ot.

Wallmer Centerterületén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő az üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő:
• Mentők: (baleset esetén) 104
• Tűzoltóság: (tűz esetén) 105
• Rendőrség: (bármely esetben) 107
• Ált. segélyhívó: (bármely esetben) 112

Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködnie. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet