Híreink

SIKERES GYAKORNOKI PROGRAM VALÓSULT MEGKedvezményezett neve: Enfir Control Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Projekt címe: „Gyakornoki program az Enfir Control Kft.-nél” Projekt azonosítószáma: GINOP-5.2.4-16-2016-00659 Projekt kezdési időpontja: 2016.08.19. A projekt befejezésének időpontja: 2018.04.04. Szerződött támogatás összege: 10 478 550 Ft Támogatás mértéke: 100%

A projekt során az EnFir Control Kft az Ifjúsági Garancia rendszer részeként megvalósuló gyakornoki foglakoztatás keretében 4 fő, 25 év alatti álláskereső nem tanuló, nem dolgozó fiatal számára 9 hónapon keresztül gyakornoki képzést, és 4,5 hónapon keresztül tovább foglalkoztatást biztosított, heti 40 órás, teljes munkaidejű, szerződéses munkaviszonyban. A projekt részeként beszerzésre került a gyakornokok zavartalan munkavégzéséhez szükséges 4 db Dell Vosho 3558 laptop, 1 db kereskedelmi és ügyviteli szoftver, 1 db Iphone 7 mobil telefon, 2 db irodabútor garnitúra (1 db Polcos szekrény 2 személyre dupla állásos íróasztal irattartóval és 2db irodaszék /1 db irodabútor garnitúra).
A támogatásból a cég finanszírozni tudta a gyakornokok bér és járulék költségeit, a foglalkoztatáshoz szükséges eszköz és szoftver beszerzéseket, valamint a kijelölt vállalati kapcsolattartók projekt megvalósítással kapcsolatos bér jellegű költségeit.

A fiatalok közvetítését folyamatosan támogatta a vállalkozás székhelyéhez legközelebbi, kijelölt szakképzési centrum is.
Az új, jól beilleszkedő dolgozók egyre értékesebbé váló munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak a foglalkoztató gazdasági eredményeinek sikerességéhez. A beszerzett eszközök és szoftver által hosszabb időre korszerű munkafeltételek teremtődtek az irodai végzéshez.
A projekt megvalósítása hozzájárult az ország egyik legnagyobb és legösszetettebb kihívását jelentő ifjúsági munkanélküliség problémájának mérsékléséhez, a szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítéséhez, támogatva a felsőfokú végzettséggel nem rendelkezők szakmai karrierjének, pályafutásának megerősítését. A kormányzati intézkedés által a vállalatok ösztönözve lettek „gyakornoki helyek” kialakítására. Gyakornokként a fiatalok valódi munkatapasztalatot szerezhettek, ezáltal javult foglalkoztathatóságuk és nőttek hosszabb távú munkaerő-piaci esélyeik.
Nyíregyháza, 2018. 05. 11.


Mándi Roland
ügyvezető
mandi@vinodoro.hu


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az energia költsége napjaink egyik lényeges kérdése. A 2008-ban végbement változtatások során az ipari fogyasztók számára megnyílt a villamos energia piac. Ezen jelentős változás hatására, kiemelten fontossá vált a veszteségek minimalizálása, a takarékosság és a felhasználásra kerülő villamos energia mennyiség optimális
meghatározása.

Hamarosan indulunk a gáz rendszerek
felülvizsgálatával és annak otimalizálásával. Meglévő partnereinknek
árkedvezményt biztosítunk!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016. DECEMBER 21-TŐL AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ 122/2015-ÖS KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK ENERGETIKAI SZAKREFERENS IGÉNYBE VÉTELÉRE KÖTELESEK.

A RENDELET HATÁLYA AZOKRA A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEKRE TERJED KI, AMELYNEK A TÁRGYÉVET MEGELŐZŐ 3 ÉVBEN AZ ÉVES ENERGIAFELHASZNÁLÁSÁNAK ÁTLAGA MEGHALADJA A 400 000 KWH VILLAMOS ENERGIÁT, VAGY A 100 000 M3 FÖLDGÁZT VAGY A 3 400 GJ HŐMENNYISÉGET.

Az energetikai szakreferens igénybe vételére kötelezett szervezetek az igénybe vételt követő 30 napon belül kötelesek erről bejelentést tenni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál.

EMELLETT SZERETNÉNK FELHÍVNI FIGYELMÜKET AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGRÓL SZÓLÓ 2015. ÉVI LVII. TÖRVÉNY ÁLTAL ELŐÍRT ENERGETIKAI AUDITÁLÁSI KÖTELEZETTSÉGRE:

• a nagyvállalatoknak négyévente energetikai jellemzőinek megismerése céljából energetikai auditálást kell végeztetniük, továbbá minden év június 30-áig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján erre a célra kialakított felületen szükséges regisztrálniuk magukat.

A KÖTELEZETTSÉG NEM TELJESÍTÉSE VAGY NEM MEGFELELő TELJESÍTÉSE ESETÉN A HIVATAL ÍRÁSBAN FELSZÓLÍTJA AZ ÉRINTETTEKET A KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉRE, ILLETVE SZÜKSÉG ESETÉN BÍRSÁGGAL SÚJTJA A VÁLLALATOKAT.

TOVÁBBÁ FELHÍVJUK FIGYELMÜKET AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGRÓL SZÓLÓ 2015. ÉVI LVII. TÖRVÉNY ÁLTAL ELŐÍRT ENERGETIKAI AUDITÁLÁSI KÖTELEZETTSÉGRE:

•a nagyvállalatoknak négyévente energetikai jellemzőinek megismerése céljából energetikai auditálást kell végeztetniük, továbbá minden év június 30-áig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján erre a célra kialakított felületen szükséges regisztrálniuk magukat.

A MEKH-NÉL KELL BEJELENTENI AZ ENERGETIKAI SZAKREFERENSEKET

2016. december 21-től kötelező egy független energetikai szakreferens igénybe vétele a jelentős energiafogyasztású gazdálkodó szervezetek számára. A szakreferenseket a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál kell bejelenteni.

Az energiahatékonysági törvény végrehajtásáról szóló 122/2015-ös kormányrendelet alapján energetikai szakreferens igénybe vételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a 400 000 kWh villamos energiát, a 100 000 m3 földgázt vagy a 3 400 GJ hőmennyiséget.

Az energetikai szakreferens megfigyelőként és tanácsadóként vesz részt a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, továbbá javaslatokat fogalmaz meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal és az energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban.

Az energetikai szakreferensek feladata többek között a cégek energiahatékonysági fejlesztései során elért eredmények kimutatása, valamint az energia-beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos feladatok végrehajtása. Az energetikai szakreferensek éves jelentést készítenek a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztésekről és az energia megtakarítási eredményekről, amelyet minden év május 31-ig a
cégek honlapján is közzé kell tenni.

Energetikai szakreferens munkajogilag és társasági jogilag független természetes személy vagy gazdálkodó szervezet lehet. Természetes személy esetén kitétel, hogy rendelkezzen a jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel és legalább 5 év, energetikai területen szerzett mérnöki szakmai gyakorlattal. Gazdálkodó szervezet részéről olyan természetes személy alkalmazása szükséges, aki megfelel a fenti követelményeknek.

Az energetikai szakreferens igénybe vételére köteles gazdálkodó szervezetek az igénybe vételt követő 30 napon belül kötelesek erről bejelentést tenni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál.

 

A cégről és a fejlesztésekről bővebb információt a www.enfir.hu oldalon olvashatnak
Kapcsolat:
Mándi Roland
Email: mandi@vinodoro.hu
 
Vissza a főoldalra -->