WALLMER PÁLYÁZATÍRÁS, A LEGOKOSABB VÁLASZTÁS!

Tisztelt Pályázó/leendő Pályázó!
A Wallmer Pályázatíró iroda, Szabolcs-Hajdú-Borsod Megye pályázatírásának régióközpontja.
A Wallmer Pályázatíró cég új arculattal, de tapasztalt csapattal áll az Ön rendelkezésére, annak érdekében, hogy pályázata pozitív elbírálásban részesüljön.

 

Legnépszerűbb pályázatok:

Kombinált mikrohitel:
Eszközbeszerzésre, ingatlanvásárlásra, meglévő üzleti tulajdon bővítésére, fejlesztésére akár 20 millió Ft támogatás. Az igénylőnek magyarországi székhellyel és telephellyel kell rendelkeznie és alkalmazottaik száma max 9 fő lehet.
KEZDŐ vállalkozások számára is elérhető!
Egyénenként min. nettó 200.000Ft tárgyi eszközbeszerzésre, egyenként min.nettó 30.000,- Ft értékű hardver beszerzése.
2016.június!!


Fiatalgazda Pályázat:
2016. szeptemberétől újra pályázható! A fiatal gazda támogatás,  szabadon felhasználható egyszeri tőkejuttatás. 75%-ban előfinanszírozott támogatás. A támogatási kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de 40. életévét még nem töltötte be. Meghatározott mezőgazdasági szakképzettségek és végzettségek közül valamelyikkel rendelkezik.  A támogatás mértéke legfeljebb 12,6 millió Ft. Korábban benyújtott támogatás, CSAK vállalkozói jogviszonyban jelent kizáró okot.
Előnyök: Lakóhely a pályázat benyújtásakor (Hátrányos helyzetű településen, 1000 fő alatti településen vagy tanyán van).
                   Vállalások (Minőségbiztosítási rendszer bevezetése, Ökológiai gazdálkodás, foglalkoztatás növelése)

 

Prototípus-fejlesztés:
A pályázatok benyújtása 2015. december 15-től a keret kimerüléséig folyamatosan, de legkésőbb 2017. december 14-ig lehetséges.
A felhívás a kutatási eredmények piaci hasznosulását ösztönzi azáltal, hogy a kkv-k jelentős szellemi értéket tartalmazó, műszaki, technológiai fejlesztéseihez kiszámítható forrást nyújt. Felhívás a fejlesztések két, piaci alapon nehezen finanszírozható fázisára koncentrál: a KKV-k házon belüli prototípusfejlesztésére és az ezek eredményeként létrejövő innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatalára.
A pályázaton olyan mikro-, kis-, és középvállalkozások indulhatnak, amelyek – a Közép-Magyarország régió kivételével – vagy magyarországi székhelyűek vagy EGT székhelyű gazdasági társaságok magyarországi fióktelepei, amelyek kettős könyvvitelt vezetnek, jogi személyiségűek, legalább egy főt foglalkoztatnak, és nem tartoznak az EVA hatálya alá. Ezen felhívás keretében konzorciumi formában pályázni nincs lehetőség.
A támogatási kérelem elbírálása a beadást követően szakaszosan fog történi. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20 milliárd Ft

 

Gyakornoki program:
A gyakornoki program lényege jellemzően a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó új foglalkoztatás támogatása kilenc hónapon keresztül járó teljes vagy részleges bér- és járuléktámogatással, a cégen belüli segítő mentor bérpótlékával és az új munkahely tárgyi feltételei kialakításának támogatásával. A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben szerzett első szakképesítés hasznosulásának elősegítése. Jelen pályázat célja azon mikro- és kisvállalkozások, valamint középvállalkozások projektjeinek támogatása, amelyek vállalják, hogy olyan fiatal, szakképesítéssel rendelkező pályakezdőt alkalmaznak, aki tanulószerződés keretében sajátította el szakmája gyakorlati ismereteit. A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg 8 500 000 000 forint, amely a konvergencia régiókban (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, l-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép- Dunántúl) használható fel.
Támogatható tevékenységek köre
1. A gyakornokok foglalkoztatása
2. Mentori tevékenység
3. Adminisztrációs feladatok ellátása (A projekt végrehajtásával és a gyakornokok foglalkoztatásával kapcsolatban felmerült adminisztrációs többletfeladatok ellátása, pl. könyvelés.)
4. A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához szükséges eszközök beszerzése, megfelelő gyakornoki munkafeltételek biztosításához szükséges beszerzések, felújítás, átalakítás.

 

Aktuális, nyitott pályázatok:


H2020 KKV fejlesztési eszköz rásegítő pályázat KKV_15                                                              
Cél a kkv-k versenyképességének, nemzetközi forrásbevonási képességeinek javítása.
Támogatás mértéke. 4.000.000,- Ft.
Támogatási intenzitás: 100%


Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolás támogatása NEMZ_15
A pályázat a nemzetközi együttműködésekben való részvételhez szükséges hazai forrás biztosításával elősegíti magyarországi szereplők bekapcsolását az alábbi, részben az EU Horizont 2020 keretprogram költségvetéséből, részben a tagállamok hozzájárulásaiból finanszírozott közös programokba és kezdeményezésekbe.
Támogatás mértéke 80.000.000,- Ft – 200.000.000,- Ft
Támogatási intenzitás: 25-100%


Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1.-15.
Cél a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó innovációs tevékenységének növelése.
Támogatás mértéke 50.000.000,- Ft – 1.000.000.000,- Ft
Támogatási intenzitás: 25-80%


Iparjog GINOP-2.1.3.-15.
Cél a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási és audit tevékenységek támogatása.
Támogatás mértéke 1.000.000,- Ft 6.000.000,- Ft.
Támogatási intenzitás: 100%

 

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés GINOP-2.1.7.-15
Prototipusfejlesztés tesztelés, piacra vitel.
Támogatás mértéke 10.000.000,- - 130.000.000,- Ft.
Támogatási intenzitás: 25-80%


Versenyképességi és kiválósági együttműködések GINOP-2.2.1.-15-
Cél a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között hosszútávon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények létrejötte céljából.
Támogatás mértéke 500.000.000,- Ft – 4.000.000.000,- Ft.
Támogatási intenzitás: 25-80%


Stratégiai K+F műhelyek kiválósága GINOP-2.3.2.-15.
Cél a hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási eredmények születhessenek meg.
Támogatás mértéke 500.000.000,- Ft – 2.000.0000.000,- Ft.
Támogatási intenzitás: 100%


K+F infrastruktúra megerősítése, nemzetköziesedés, hálózatosodás GINOP-2.3.3.-15
Kizárólag olyan kutatási eszköz, illetve infrastruktúra-beszerzés, építés vagy korszerűsítés támogatható, amely nemzetközi kutatási infrastruktúrában való magyar részvételt, illetve azokhoz való csatlakozást tesz lehetővé.
Támogatás mértéke 50.000.000,- Ft – 1.000.0000.000,- Ft.
Támogatási intenzitás: 100%


Mikro-, kis-, és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása a szabad vállalkozási zónákban GINOP-1.2.2.-15
Cél a kkv-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése.
Támogatás mértéke 5.000.000,- Ft – 50.000.000,- Ft.
Támogatási intenzitás: 50-70%


Mikro-, kis-, és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-1.3.1.-15
Cél a mikro-, kis-, és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben.
Támogatás mértéke 1.500.000,- Ft – 20.000.000,- Ft.
Támogatási intenzitás: 50%


Az állattenyésztési ágazat fejlesztése – trágyatárolók építése
Cél, hogy az állattartótelepek megfeleljenek a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos kiírásoknak. Támogatás mértéke 50.000.000,- Ft – 100.000.000,- Ft.
Támogatási intenzitás: 40-50%